Hotline: 0933 661 599

Giới thiệu Him Lam Land

Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam được thành lập từ năm 2008 do các thành viên có nhiều kinh nghiệm về lĩnh vực đầu tư xây dựng bất động sản sáng lập đồng thời các thành viên cũng là những cổ đông chủ chốt trong Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Him Lam.

 

Công ty Cổ phần Him Lam thành lập từ năm 1994 đến nay đã được hơn 15 năm hoạt động trong ngành kinh doanh bất động sản nên công ty đã tích lũy được rất nhiều kinh nghiệm trong lĩnh vực bất động sản.

 

Chính vì vậy Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam sẽ được hỗ trợ tối đa về kinh nghiệm, tổ chức về kênh phân phối, mối quan hệ có với khách hàng, các nhà cung cấp, các cơ quan chính quyền, … từ Công ty Cổ phần Him Lam. Điều này rất có giá trị trong bối cảnh thị trường tài chính và thị trường địa ốc như hiện nay.

 

Để thấy rõ hơn về trình độ năng lực các lãnh đạo của Công ty Cổ phần Him Lam cũng như trình độ năng lực Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam ta cần xem xét rõ hơn về Công ty Cổ phần Him Lam và Công ty Cổ phần Kinh doanh Địa ốc Him Lam.

 

Thông tin cơ bản về Công ty:

 

 

  • Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN KINH DOANH ĐỊA ỐC HIM LAM.

 

  • Tên tiếng anh: HIM LAM LAND TRADING CORPORATION

 

  • Tên viết tắt: HIM LAM LAND.

 

  • Trụ sở Công ty: 2A Nguyễn Thị Minh Khai, Phường ĐaKao, Quận 1, TP.HCM.

 

  • Giấy phép ĐKKD số: 4103009081     Cấp ngày : 14/01/2008.

 

  • Vốn điều lệ: 276.000.000.000đ (Hai trăm bảy mươi sáu tỷ đồng).

 

  • Người đại diện trước Pháp luật: Ông Nguyễn Ngọc Thủy – Chức vụ: Tổng Giám Đốc.

 

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ:

 

- Ông Trần Văn Tĩnh: Chủ tịch Hội đồng Quản trị.

- Ông Nguyễn Ngọc Thủy: Thành viên.

- Ông Dương Công Đoàn: Thành viên.


BAN KIỂM SOÁT 


1.    Bà Lê Phương Thanh                Trưởng Ban Kiểm soát 

2.    Ông Đặng Trí Thịnh                   Kiểm soát viên 

3.    Bà Dương Thu Hương               Kiểm soát viên 

 

BAN TỔNG GIÁM ĐỐC


 1.    Ông Nguyễn Ngọc Thủy            Tổng Giám Đốc